ΦΩΤΟΑΝΤΟΓΡΑΦΑ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

 

Ασπρόμαυρα Αντίγραφα & Εκτυπώσεις


Διαστάσες: A5 εως Α3 (330mm-483mm)

 

Υλικά: Χαρτικά 80gr-350gr, Διαφάνεια, Ριζόχαρτο, Ειδικά χαρτιά.

 

Ανάλυση: εως 1200 dpi

 

 

Έγχρωμα Αντίγραφα & Εκτυπώσεις


Διαστάσες: A5 εως Α3 (330mm-483mm)

 

Υλικά: Χαρτικά 80gr - 350gr, Διαφάνεια, Ριζόχαρτο, Ειδικά χαρτιά.

 

Ανάλυση: εως 1200 dpi

 

 

Αντίγραφα Σχεδίου Ασπρόμαυρα


Διαστάσες: Πλάτος εως 107cm και μήκος απεριόριστο

 

Υλικά: Χαρτικά 80gr - 100gr, Διαφάνεια 110gr, Αδιάσταλτο 75mic

 

Ανάλυση: εως 600 dpi

 

 

Αντίγραφα Έγχρωμων Σχεδιών & Χαρτών


Διαστάσες: Πλάτος εως 107cm και μήκος απεριόριστο

 

Υλικά: Χαρτικά 80gr - 100gr, Διαφάνεια 110gr,

 

Ανάλυση: εως 600 dpi

 

 

http://myjoomla15.ru | http://wordpress69.ru | audittfans.ru | myfiatstilo.ru | rav4fans.ru

Αιτωλίας 33-35 & Θεοφάνους
Αμπελόκηποι, 11523

Τηλ: 210 64 20 066
Fax: 210 64 40 993